Interjú

A kutatás minden esetben egy beszélgetéssel kezdődik a megrendelő élettörténetéről, családtörténeti emlékeiről, kérdéseiről, amikre   választ szeretne kapni. Sok esetben maga a beszélgetés is rávilágít összefüggésekre, önmagában az is terápiás erejű lehet, hogy a kliens történetté formálja  családja emlékeit.

családtörténeti konzultáció

Örökölt mintákat ábrázoló családfa

A találkozót követően a megrendelő  családtörténeti emlékei alapján felrajzolunk    egy úgynevezett genogramot, egy pszichológus által gyakran használt leszármazási ábrát, ami a családtagok, generációk közti érzelmi, kapcsolati viszonyait ábrázolja. A genogram megmutatja, hogy az elbeszélő emlékei alapján melyek a legterheltebb ágai a családfának

családtörténeti genogram


A genogram alapján átfogó kutatást végezhetünk a családi emlékezetben fennmaradt személyekkel kapcsolatban történeti forrásokban, és a történettudományi szakirodalomban,  különös tekintettel a genogramon  traumákkal terheltnek tűnő ág(ak) tagjaira.


családtörténeti kutatás köztörténeti forrásokban

Számos variációban lehetséges a kutatás bővítése a családi emlékezet szereplőin túlnyúló időtávlatokban: Felrajzolhatjuk egyes ágak leszármazási fáját  tetszőleges időmélységben, vagy  egészen addig,  amíg  források rendelkezésre állnak. (Ez legtöbb esetben az 1700-as éveket jelenti), illetve készülhet teljes családfa is.

leszármazási fa

A felmenők családi emlékezeten túli nemzedékeinek tagjaival kapcsolatban is végezhetünk átfogó kutatást köztörténeti forrásokban. Egyes traumák,családi életvezetési minták, vagy több generáción át ismétlődő motívumok  akár több száz évvel korábbi gyökerekhez is visszavezethetőek, mint a jelenlegi generáció születési ideje.

öröklött életvezetési motívumok