Konzultáció


Minden kutatás egy másfél-kétórás beszélgetéssel kezdődik: egy élet-és családtörténeti interjúval. 

 

Az esetek döntő többségében ezek a konzultációk önmagukban képesek keretbe helyezni a fennmaradt  történeteket, számos kérdésre már itt választ találunk, sokszor már itt úgy köszönünk el egymástól, hogy feltártuk a nemzedékeken át öröklődő életvezetési motívumokat, s megtaláltuk, milyen esemény lehetett a kiváltójuk. 

 Már az első emailváltás során arra szoktam kérni megrendelőimet, gondolják át mik is azok a kérdések pontosan, amikre választ keresnek a családtörténetükben, s ha saját életüket történetként mondanák el, hogyan szólna ez a történet. E két szál nyomán indulunk el az első beszélgetés alatt, majd áttérünk a felmenők történeteire, s megpróbálunk összeszedni minden mozaikot, ami a családtörténeti emlékezetben fennmaradt az ősökről. 

 A beszélgetés folyamán törekszem arra, hogy a fennmaradt emlékeket mikro- és makrotörténeti keretbe helyezzem, és saját történeti tudásom szerint választ adjak a a mozaikok közötti vakfoltokra. A beszélgetés ára: 19.900 HUF

 


Alapcsomag 

- transzgenerációs életvezetési motívumok és traumák feltárása a családtörténeti interjú alapján A megrendelővel folytatott beszélgetés alapján felrajzolok egy leszármazási ábrát:  genogramot, feltüntetve a család különböző ágai és tagjai közötti érzelmi, kapcsolati viszonyokat. Ilyen módon láthatóvá válnak azok az ágak, amelyek generációkon átívelő motívumokat, vagy a traumatizáltság jeleit  mutatják.


Az így szerzett ismereteket összevetem  helytörténeti forrásokkal és szakirodalmi munkákkal, s kiegészítve ezeket az interjú nyomán felrajzolt családfa tagjairól fellelhető források adataival (mint anyakönyvi adatok, katonaállítási lajstromok , utaslisták, névjegyzékek információi.).


Így meglehetős biztonsággal tudunk tanácsot adni a megrendelőnek arra nézve, kik lehettek a családtörténeti emlékezet mélységében a család  legtraumatizáltabb tagjai, s mik lehettek legvalószínűbben a traumatikus családtörténeti pontok. és hogy milyen időszak milyen forráscsoportjainak kutatása során, hol  találhatóak részletesebb adatoka családját ért traumákat keresve.


A csomag részeként a megrendelő  megkapja az általa kért személyekről elkészült genogramot, a kutatás során előkerülő dokumentumok másolatait, s részletes , családi traumatörténeti elemzést  és ahhoz kapcsolódó teljeskörű   bibliográfiát tartalmazó dokumentumot.


A kutatás és az elemzések elkészítésének időigénye 4-5 munkanap. 


 A csomag ára  HUF  49.900 Ft. 
(Akár három 3 részletben fizetéssel) Transzgenerációs életvezetési motívumfeltárás a 19-ik század utolsó nemzedékének születéséig


A megrendelővel folytatott beszélgetés alapján itt is  felrajzolom a leszármazási ábrát, a genogramot,  genogramot, feltüntetve a család különböző ágai és tagjai közötti érzelmi, kapcsolati viszonyokat. Ilyen módon láthatóvá válnak azok az ágak, amelyek generációkon átívelő motívumokat, vagy a traumatizáltság jeleit  mutatják.

Az átívelő motívimok mentén kezdek családtörténeti emlékezeten túli kutatásba - az utolsó 19-ik században született nemzedékig. (A történészek általában egyetértenek abban, hogy a családtörténeti emlékezet általában nagyjából 100 évet fed le: Hiszen nagyszüleinktől még hallhattunk az ő nagyszüleik történetéről, amit ők még szintén elsőkézből hallhattak. A 19-ik század utolsó nemzedéke pont két generációval távolabbi, mint a jelenlegi fiatal felnőtt nemzedék.) 


 Így meglehetős biztonsággal tudunk tanácsot adni a megrendelőnek arra nézve, kik lehettek a családtörténeti emlékezet mélységében családja  legtraumatizáltabb tagjai, s mik lehettek legvalószínűbben a traumatikus családtörténeti pontok. és hogy milyen időszak milyen forráscsoportjainak kutatása során, hol  találhatóak részletesebb adatoka családját ért traumákat keresve.


A csomag részeként végül megkapja az általa kért személyekről elkészült genogramot, a kutatás során előkerülő dokumentumok másolatait, egy részletes , 15-20 oldalas családi traumatörténeti elemzést,  illetve külön dokumentumban azokat a forrásokat, amikből a kutatást végeztem. A csomag ára: 

Anyai oldal: 59.900 Ft.

Apai oldal: 59.900 Ft.
(A két oldal külön-külön és együtt is rendelhető - egyenként  akár 6 hónapos részletfizetésre.)

 
Transzgenerációs életvezetési motívumfeltárás a 1800-as évek kezdetéig


A megrendelővel folytatott beszélgetés alapján itt is  felrajzolom a leszármazási ábrát, a,  genogramot, feltüntetve a család különböző ágai és tagjai közötti érzelmi, kapcsolati viszonyokat.

 Ilyen módon láthatóvá válnak azok az ágak, amelyek generációkon átívelő motívumokat, vagy a traumatizáltság jeleit  mutatják.

Az átívelő motívimok mentén kezdek családtörténeti emlékezeten túli kutatásba - az utolsó 19-ik század elejéig. Ez  a mai fiatal felnőtt nemzedéktől számított hatodik generáció a múltban - oldalanként 30, összességében 60 egyenesági őssel, oldalanként 130-150, összességében 250-300  felmenői rokonnal. 

A csomag részeként a megrendelőmegkapja az elkészült genogramból kiegészített, 19-ik század elejéig terjedő családfát, a kutatás során előkerülő dokumentumok másolatait, egy részletes , és egy családi traumatörténeti elemzést.

 A csomag ára: 

Anyai oldal: 99.900 Ft.

Apai oldal: 99.900 Ft.


(Az oldalak ú külön-külön és együtt is rendelhetők - egyenként  akár 10 hónapos részletfizetésre.)

Transzgenerációs életvezetési motívumfeltárás a 1700-as évek kezdetéig

Itt is családtörténeti interjúval kezdődik a kutatási folyamat, amit a genogram és az átívelő motívumok felrajzolása követ. A  mintaismétlődéseket követve végzek családtörténeti kutatást, immáron a 18-ik század elejéig. Ez oldalanként  126, összességében 252 egyenesági felmenővel, oldalanként 200-250, összességében 4-700 felmenői rokonnal.

A csomag részeként a megrendelőmegkapja az elkészült genogramból kiegészített, 19-ik század elejéig terjedő családfát, a kutatás során előkerülő dokumentumok másolatait, egy részletes , és egy családi traumatörténeti elemzést.

A csomag ára: 

Anyai oldal: 179.900 Ft.

Apai oldal: 179.900 Ft.


(Az oldalak külön-külön és együtt is rendelhetők, egyenként akár 20 havi részletfizetésre)

Egyéb megmerendelések

Sokan fordulnak hozzám egyéni kérésekkel, gyakori, hogy egy-egy szelet hiányzik a családi emlékezet múltjából,feltárására erre szeretnének választ kapni a leszármazottak. 

Erre is van lehetőség. Szívesen keresek választ specifikus kérdésekre. Ezeknek az árazása mind a kutatás hosszától, a források elérhetőségének nehézségétől függ, ezért minden esetben más és más. Néhány példát azonban tudok mutatni: 

- Akadt vendégem, aki nagyszülője  hadifogságának színhelyét szerette volna megtudni csupán, mert fennmaradt egy hangfelvétel az egykori második világháborús veterán emlékeiről, ez a kazetta azonban megsemmisült a sorozatból. 

Ennek a mozaiknak a megszerzéséért 5000 forintot kértem. 

-Volt olyan megbízóm, aki arra volt kíváncsi, van-e roma származású ős a felmenői között. Ez, amilyen triviálisan egyszerű kérésnek hangzik, annyira hosszú   kutatást igényel, vagy igényelhet. Számos térség  anyakönyveiben nem jelölték a roma származást, így esetünkben sem. Mintegy 150 évnyi kötetet kellett visszalapozni, hogy helyváltoztatási és foglalkozási adatokból kiderüljön a válasz, amiért végül 25 000 forintot számláztam el.

- Alapvetően nem szoktam csak életrajzi adatokra irányuló családfa-összeállítást vállalni. Arra  azonban már  példa, hogy teljes 20-ik századi családtörténeti feltárást végeztem Magyarországról elszakadt honfitársunk  családtörténeti emlékezeti mélységében. Ezért 500 000 forintot számláztam, részletfizetéssel.

-Volt, aki csak szakmai  konzultációért fordult hozzám terapeuta szakemberként. A konzultáció ára  19.900 Ft

Csomagrendelés


Kérem adja meg adatait, nevét, emailcímét, és az üzenet rovatban a megrendelni kívánt csomag fajtáját. Rövidesen keresni fogom. 
(Az üzenet rovatban telefonszámát meghagyva jelezheti  azt is, ha szívesebben venne telefonos megkeresést. Az adatot szenzitíven  kezelem, csak ennek a megrendelésnek a céljaira, és semmilyen formában nem kerül ki adatbázisomból.)

Hungary

Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, és elfogadom Általános Szerződési Feltételek.