Konzultáció


Minden kutatás egy másfél-kétórás beszélgetéssel kezdődik: egy élet-és családtörténeti interjúval.

 Már az első emailváltás során arra szoktam kérni megrendelőimet, gondolják át mik is azok a kérdések pontosan, amikre választ keresnek a családtörténetükben, s ha saját életüket történetként mondanák el, hogyan szólna ez a történet. E két szál nyomán indulunk el az első beszélgetés alatt, majd áttérünk a felmenők történeteire, s megpróbálunk összeszedni minden mozaikot, ami a családtörténeti emlékezetben fennmaradt az ősökről. 

 A beszélgetés folyamán törekszem arra, hogy a fennmaradt emlékeket mikro- és makrotörténeti keretbe helyezzem, és saját történeti tudásom szerint választ adjak a családtörténeti kérdésekre, a mozaikok közötti vakfoltokra. 

Az esetek döntő többségében ezek a konzultációk önmagukban képesek keretbe helyezni a fennmaradt  történeteket, számos kérdésre már itt választ találunk. 

A beszélgetés ára: 15000 HUF

Alapcsomag

A megrendelővel folytatott beszélgetés alapján felrajzolunk egy leszármazási ábrát:  genogramot, feltüntetve a család különböző ágai és tagjai közötti érzelmi, kapcsolati viszonyokat. Ilyen módon láthatóvá válnak azok az ágak, amelyek generációkon átívelő motívumokat, vagy a traumatizáltság jeleit  mutatják.

 Ezt a mintát a családtörténeti emlékezet mélységében kiegészítjük anyakönyvi és vitális adatokat tartalmazó források (katonaállítási lajstromok, utaslisták, névjegyzékek) bejegyzéseinek  adataival, összevetjük a makrotörténeti keretekkel.

 Így meglehetős biztonsággal tudunk tanácsot adni a megrendelőnek arra nézve, kik lehettek a családtörténeti emlékezet mélységében családja  legtraumatizáltabb tagjai, s mik lehettek legvalószínűbben a traumatikus családtörténeti pontok. és hogy milyen időszak milyen forráscsoportjainak kutatása során, hol  találhatóak részletesebb adatoka családját ért traumákat keresve.

A csomag részeként végül megkapja az általa kért személyekről elkészült genogramot, a kutatás során előkerülő dokumentumok másolatait, egy részletes , családi traumatörténeti elemzést  és ahhoz kapcsolódó teljeskörű   bibliográfiát tartalmazó dokumentumot.

A kutatás és az elemzések elkészítésének időigénye 4-5 munkanap. 

 A csomag ára 45000 HUF
 


Teljeskörű családtörténeti motívumfeltárás

Ugyanakkor számos olyan kutatásom, ami túlmutatott a családi emlékezet időbeli határán, módosította a családi történeteket is. Ahogy a bevezető oldalon is említettem, a trauma egyik jellegzetessége, hogy pont azt az agyi területet, a Broca központot blokkolja, ami a beszédképzésért felel. Ennek következtében a traumatizáló családtörténeti események nagyon sokszor nem válnak az emlékezethagyomány részévé - vagy számos esetben más, az  valóságnál az átélő tudata számára élhetőbb formája marad fenn. 

Munkámnak  az általam legkedveltebb, mivel legeredményesebb, s a megrendelő számára leghasználhatóbb formája, ha a genogram felrajzolása, s az elsődleges kontextusba helyezés, elemzés után átfogó kutatást végzek a családtörténeti emlékezeten túlmenően is a felmenők körében. 

Régi biblikus kifejezés, hogy az átkok is, áldások is hét generáción kihatnak egy-egy nemzetség életére. Életmód-történet kutatók körében általánosan elfogadott nézet, hogy a családtörténeti emlékezet határa nagyjából 100 év (azaz nagyszüleink nagyszüleinek életéről még rendelkezünk családon belül fennmaradt történetekről.) Az én tapasztalataim  szintén azt mutatják, hogy nemzedékeken átívelő motívumok egy része két-három generációval túlmutathat a család megőrzött emlékein. 


Az átfogó családtörténeti kutatási csomagban ennek nyomán hét generáció mélységűre egészítem ki a genogramot, ehhez használok  vitális adatokat tartalmazó forrásokat, köztörténeti forráspublikációkat, és a történettudomány területén publikált szakirodalmi munkákat is. 

 Ezzel a megrendeléssel  is három különálló dokumentumot  kap a kliens: Egy hétgenerációs genogramot, pontos életrajzi adatokkal,  nemzedéknyi mélységben, egy ebből készült 15-18 oldalas, tudományos igényű elemzést, s illetve külön kötetben minden olyan forrás fotókópiáját, amiből dolgoztam. (Ezek azonban egyen egyenként négyszer-ötször annyi dokumnetumot tartalmaznak, mint az előző kutatás kötetei.) Mivel minden fázisát magam végzem a munkának, jelenleg három hetes határidővel tudok elkészíteni egy ilyen csomagot. 

Ár: 110.000 HUF

  • (Részletfizetési lehetőségre akár 6 hónapos időtávban is lehetőség van.)

Alapcsomagon túlmutató kutatások

A családtörténet feltárását követően kirajzolódik, hogy mik voltak az átívelődő motívumok, kik, mely családtagoknál eredtek ezek. 

Lehetőség van mindezek felett teljes nagyításra, egy-egy családtag teljes élettörténeti feltárására is. 

Ennek során feltárom és elemzem a családtörténet egy-egy szereplőjének az elérhető forrásokban fellelhető  élettörténeti fordulópontjait.

Áttekintek hozzá:   periratokat, ingatlannyilvántartások bejegyzéseket, folyóiratcikkeket, háborús veszteséglistákat, helytörténeti kiadványokat,    alakulattörténeti közleményeket, a családtagok szakmai életének  színterein közölt publikációkat, és a mindezeket értintő történettudomány terén kiadott szakmunkákat. 

A genogram birtokában  a megrendelő maga választhatja ki, azokat az ágakat, vagy azokat a személyeket, aki sorsának további kutatását kérni szeretné.

A csomag részeként egy 24-25 oldalas élettörténeti munkát kap kézhez. 


Árazás: 


Minden kutatás más, esetenként különbözhet, hogy egy-egy ember élettörténetének feltárása mennyi időt vesz igénybe. 

Egy-egy családtag sorsának feltárása   legtöbbször két nap és egy hét között változó időintervallumot jelent.  4500 HUF-os órabérben dolgozom, minden kutatás kezdete  előtt árajánlatot adok, tételesen listázva milyen gyűjteményeket kell átnéznem, s ez mennyi időbe fog telni.Egyéb megmerendelések

Sokan fordulnak hozzám egyéni kérésekkel, gyakori, hogy egy-egy szelet hiányzik a családi emlékezet múltjából,feltárására erre szeretnének választ kapni a leszármazottak. 

Erre is van lehetőség. Szívesen keresek választ specifikus kérdésekre. Ezeknek az árazása mind a kutatás hosszától, a források elérhetőségének nehézségétől függ, ezért minden esetben más és más. Néhány példát azonban tudok mutatni: 

- Akadt vendégem, aki nagyszülője  hadifogságának színhelyét szerette volna megtudni csupán, mert fennmaradt egy hangfelvétel az egykori második világháborús veterán emlékeiről, ez a kazetta azonban megsemmisült a sorozatból. 

Ennek a mozaiknak a megszerzéséért 5000 forintot kértem. 

-Volt olyan megbízóm, aki arra volt kíváncsi, van-e roma származású ős a felmenői között. Ez, amilyen triviálisan egyszerű kérésnek hangzik, annyira hosszú   kutatást igényel, vagy igényelhet. Számos térség  anyakönyveiben nem jelölték a roma származást, így esetünkben sem. Mintegy 150 évnyi kötetet kellett visszalapozni, hogy helyváltoztatási és foglalkozási adatokból kiderüljön a válasz, amiért végül 25 000 forintot számláztam el.

- Alapvetően nem szoktam csak életrajzi adatokra irányuló családfa-összeállítást vállalni. Arra  azonban már  példa, hogy teljes 20-ik századi családtörténeti feltárást végeztem Magyarországról elszakadt honfitársunk  családtörténeti emlékezeti mélységében. Ezért 500 000 forintot számláztam, részletfizetéssel.

-Volt, aki csak konzultációért fordult hozzám terapeuta szakemberként. A konzultáció ára 4500 Ft.

Csomagrendelés


Kérjük adja meg adatait, nevét, emailcímét, és az üzenet rovatban a megrendelni kívánt csomag fajtáját. Rövidesen keresni fogjuk. 
(Az üzenet rovatban telefonszámát meghagyva jelezheti felénk azt is, ha szívesebben venne telefonos megkeresést. Az adatot szenzitíven fogjuk kezelni, csak ennek a megrendelésnek a céljaira, és semmilyen formában nem kerül ki adatbázisunkbó.)

Hungary

Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, és elfogadom Általános Szerződési Feltételek.